Historia

 

 

Już 65 lat Koła Łowieckiego TROP w Dębicy.

 

Przy ognisku:

 

  "Gdy polowaniem utrudzeni zasiądziemy przy ognisku w wieczornej chwili;

    wówczas szczęśliwe popłyną wspomnienia i snuć się będą o łowach opowieści…"

   K J Szpetkowski "Obrazki Łowieckie”.

 

Jak ten czas szybko mija , tak nie dawno temu  witaliśmy Nowy Rok 2012  , a już mamy za sobą połowę roku. Tak też  szybko minęło  65 lat od utworzenia obecnego koła łowieckiego Trop w Dębicy. W 1947r z inicjatywy łowczego powiatowego kolegi Antoniego Darłaka wraz z grupą ówczesnych miłośników przyrody i łowiectwa  powstał pomysł założenia pierwszego i jedynego  w całym powiecie dębickim koła łowieckiego. Już na pierwszym walnym zebraniu koledzy : Stefan Niedziocha, Antoni Darłak, Stanisław Sołek, Mieczysław Szczurowski, Andrzej Skwira, Jan Góra ,Władysław  Ziobro, Ignacy Rak jednogłośnie przegłosowali  nazwę Kółka Łowieckiego „ Łania”. W niedługim odstępie czasu do szeregu członków  wstąpili : Zdzisław Obrocki, Zbigniew Sołek, Kazimierz Olszewski, Stefan Zieba, Ludwik Kłusek, Ignacy Andeasik.
Pierwszy  Zarząd Kółka Łowieckiego Łania działał w następującym składzie:

 • Prezes – Mieczysław Szczurowski,
 • Łowczy- Jan Góra,
 • Skarbnik- Stefan Zięba,
 • Sekretarz – Ludwik Kłusek.

Rok 1954 przyniósł zmiany w nazwie koła,  w miejscu K Ł” Łania” powstało  Koło Łowieckie Nr 1 w Dębicy natomiast 4 lata później Koło Łowieckie”TROP”, którego nazwa przetrwała do chwili obecnej. Prowadzono wówczas gospodarkę łowiecką na terenach wsi:

 • Łączki Kucharskie
 • Niedżwiada powiat Ropczycko Sędziszowski
 • Żyraków
 • Wola Żyrakowska
 • Bobrowa,
 • Nagoszyn
 • Góra Motyczna
 • Wiewiorka
 • Dabrówka Wisłocka
 • Zasów
 • Chotowa
 • Lipiny
 • Machowa
 • Lipiny
 • Wałki- powiat Debicki

Polowania odbywały się wyłącznie na terenach polnych , które obfitowały w liczną zwierzynę drobną. Strzelano  po 100 szt.  zajęcy na jednym polowaniu zbiorowym i po kilkadziesiąt kuropatw i przepiórek. Po wprowadzeniu obwodów łowieckich Trop otrzymał 2 obwody 22 i 38 o łącznej powierzchnii 11 tyś hektarów. W latach sześćdziesiątych K.Ł. Trop wydzierżawiło od Lasów Państwach teren leśny i powstały warunki do polowania na zwierzynę płową oraz czarnego zwierza. Początkowo stan zwierzyny grubej był bardzo niski, kondycja osobnicza samców zwierzyny płowej  słaba, spotkanie się z dzikiem w obwodzie stawało się rzadkością.
   Wprowadzenie intensywnych zabiegów hodowlanych, założenie  poletek żerowych, zgryzowych, lizawek , dokarmianie w okresie zimowym  doprowadziły do poprawienia i podniesienia populacji jelenia, sarny  oraz dzika. W latach 1978-1994 pozyskano 189 szt. jeleni, 345 szt. saren, 386 szt. dzików.  Populacja szczególnie czarnego zwierza z roku na rok się zwiększa , świadczy o tym fakt , że myśliwy w ubiegłym sezonie pozyskali 39 szt. dzików. Trop ściśle współpracuje z leśnictwami : Machowa, Wałki, Chotowa.
 Od 1984 r Koło  dzierżawi wyłącznie jeden obwód łowiecki o łącznej powierzchni 7 336 h  w tym 3126 h stanowią lasy. Występująca zwierzyna to : jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, zając  borsuk kuna, piżmak, dzika kaczka gołąb grzywacz kuropatwa.
Funkcję w kole pełnili :
Prezesa Koła: Mieczysław Szczurowski, Ignacy Andeasik, Mieczysław Czekański, Stanisław Siwiec, Aleksander Solarski, Stanisław Sołek, Antoni Darłak
Łowczego Koła: Jan Góra, Eugeniusz Miąsik, Stanisław Sołek, Zdzisław Obrocki, Antoni Darłak, Andrzej Sołek.
Do krainy wiecznych łowów odeszło 37 myśliwych a w ostatnich latach:  Zdzisław Obrocki , Andrzej Sołek  oraz Stanisław Śiwiec.
 Obecnie koło liczy 29 członków  oraz 3 stażystów. Zarząd Koła jak i również myśliwi  mają świadomość , że jednym  z zadań im postawionym  jest współpraca z szkołami w celu edukacji młodzieży. Współpracują z Zespołem Szkół w Machowej, Lipinach i Głowaczowej.

Aktualna faza księżyca

Kategorie

Archiwum